“ และพวกเจ้า จงช่วยเหลือกัน ในสิ่งที่เป็นคุณธรรม และความยำเกรง และจงอย่าช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นบาปและเป็นศัตรูกัน และพึงยำเกรงต่ออัลลอฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺคือผู้ทรงรุนแรงในการลงโทษ ”
( อัลกุรอาน อัลมาอิดะฮฺ 5:2 )